• Wpisów:765
  • Średnio co: 4 dni
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 14:20
  • Licznik odwiedzin:32 238 / 3194 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Samotny człowiek potrafi przywiązać się do każdego ciepłego słowa, jakie usłyszy.
 

 
Myślę, że roz­cza­rowa­nia są po to, byśmy przes­ta­li żyć iluzjami i nau­czy­li się bu­dować na prawdzie.
 

 
Cza­sem ktoś ko­go nie zna­my działa jak plas­ter na rany.

 

 
Cu­dow­ne uczu­cie, spra­wić ko­muś przy­jem­ność, tworzyć uśmiech na twarzy dru­giej oso­by i sa­memu się cie­szyć z te­go widoku.

 

 
Nadzieją na lep­sze jut­ro jest dzisiaj.

 

 
Są godziny, w których wszystko wydaje się niemożliwe, w innych wszystko wydaje się łatwe.

 

 
Wiem, że te­raz jest trud­no ale w życiu nie zaw­sze jest słonecznie cza­sem deszcz mu­si po­padać żeby rośli­ny mogły się roz­wi­jać jak cier­pli­wość do świata.
 

 
Najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
 

 
Jesteśmy silni pokonamy wszystkie kłody które tak nachalnie los rzuca nam pod nogi.
 

 
Jesteś moim lustrem weneckim - tylko Ty wiesz, jaka jestem naprawdę.
 

 
Nie można zapomnieć ale można udawać, że się nie pamięta.
 

 
Cza­sem sa­mi myd­li­my so­bie oczy, a później trud­no nam przyz­wyczaić się do piany.

 

 
To nasze życie nas nie rozpieszcza. Co dzień coś zmienia, co dzień coś miesza. Jednak wiem nadejdzie lepszy czas.
 

 
Fruń do księżyca, a jeśli Ci się nie uda i tak znajdziesz się pośród gwiazd.
 

 
Niena­wiść wy­latu­je z pa­mięci, gdy miłość uskrzydla.
 

 
Nie można nap­ra­wić wszys­tkich, ale można zmienić siebie. To już ja­kiś początek.
 

 
Idąc za ser­cem nie za­pom­nij wziąć rozumu.
 

 
Kto odkrywa w ludziach piękno sprawia, że szyb­ciej goją się ich rany.
 

 
He­roina, ma­rihuana, am­fe­tami­na. Nic tak nie uza­leżnia jak miłość.